[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Tweets | Theuntje.org
Theuntje.org

Tweets

Een jaar Twitter

Voor mij dan. Kreeg vanochtend van @ams_twop_1000 de melding dat ik vandaag 1 jaar op Twitter zat. Met vandaag meer dan 10.000 tweets gepasseerd, terwjil ik pas een half jaar actief Tweet. Op het moment heb ik 221 followers, iets…

%d bloggers liken dit: