[REQ_ERR: COULDNT_RESOLVE_HOST] [KTrafficClient] Something is wrong. Enable debug mode to see the reason. Vodafone factuur | Theuntje.org
Theuntje.org

Vodafone factuur

Vodafone is niet lief = (

Enige tijd geleden kreeg ik na veel moeite eindelijk mijn Vodafone-datastick binnen. Ter compensatie dat het zo lang geduurd had (66 dagen) kreeg ik een maand gratis en daarna nog een halve maand erbij omdat het abonnement veel eerder inging…

%d bloggers liken dit: